مساجد باید در جهت گیشبرد اهداف فرهنگی تلاش بیشتری انجام دهند
برگزاری جلسه طلبه انقلابی_بصیرت سیاسی در مسجد و حوزه علمیه معمارباشی
جلسه طلبه انقلابی_بصیرت سیاسی روز یکشنبه 10 اردیبهشت بعد از نماز ظهر و عصر و روز دوشنبه11 اردیبهشت ساعت 8 صبح در مسجد معمارباشی برگزار می گزدد.